Ustawianie luzu zaworowego  Honda Valkyrie St.

Silnik musi być zimny. Motocykl na podnóżce lub na centralnym podnośniku. Załączony bieg neutralny.

1.Najpierw odkręcamy i zdejmujemy obydwie pokrywy końcówek wałków rozrządu, to są te zaokrąglone z jednej strony nakładki przykręcone dwiema śrubami (klucz ampulowy 5mm), znajdujące się na tylnej ściance każdej z pokryw rozrządu.
2.Należy podstawić pojemnik na zużyty olej pod lewą pokrywę a gazetę pod prawą, ponieważ po odkręceniu kluczem ampulowym 6 mm obu pokryw rozrządu (uwaga na gumowe zaślepki we łbie każdej ze śrub oraz na gumowe oringi na każdej z nich od wnętrza pokrywy!) z lewej może wypłynąć ok.5 cm3 a z prawej kilka kropel oleju.
3.Odkręcamy i zdejmujemy pokrywę synchronizacji faz rozrządu (zaokrąglona pokrywka tuż pod chłodnicą, na środku pokrywy napędu rozrządu, przykręcana trzema śrubami ampulowymi 5 mm). Zdarza się, że trzeba ją lekko uderzyć drewnianą lub plastikową końcówką śrubokręta lub nasadą dłoni, gdyż często jest dość mocno przyklejona.
4.Ze skrzynią biegów ustawioną na biegu neutralnym obracamy wał korbowy (używając klucza 17 mm) przekręcając śrubę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do momentu ustawienia znaku T1,2 znajdującego się na płytce synchronizacyjnej naprzeciw znaku znajdującego się na obudowie (pozycja na godzinę trzecią)
5.Sprawdzamy czy tłok w pierwszym cylindrze jest w Górnym Zwrotnym Punkcie , w tym celu należy sprawdzić czy oba zawory są zamknięte dźwigienki zaworów można lekko poruszać. Jeśli nie to należy przekręcić wał o 360 stopni niezgodnie z ruchem wskazówek zegara i ustawić znak T1,2 jak wcześniej, następnie sprawdzić luzy na dźwigienkach.
6.Możemy rozpocząć ustawianie luzu zaworowego na pierwszym cylindrze. Luz na zaworze ssącym wynosi 0,15 mm a na wydechowym 0,22 mm. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, który to jest pierwszy cylinder w Valkyrie wyjaśniam;
Kolejne numery cylindrów są oznaczone na przewodach wysokiego napięcia dochodzących do świec!
Jeśli jednak z różnych powodów i to nie wystarcza to informuję:
Prawa strona motocykla (gdy siedzimy na motocyklu to nasza prawa jest też prawą motocykla!!!) od przodu do tyłu cylindry 1,3,5 natomiast lewa strona motocykla od przodu do tyłu  cylindry 2,4,6.
Zawory ssące są umieszczone od góry (zasys z gaźników), wydechowe zaś od dołu (wydech do rur wydechowych).
7.Rozpoczynając ustawienie luzu na pierwszym cylindrze należy zadbać o właściwy szczelinomierz, śrubokręt i klucz (10mm). Należy wsunąć listek szczelinomierza pomiędzy stopkę zaworu i śrubę regulacyjną.
Luz powinien być taki, aby mógł pozwalać na przesuwanie listka szczelinomierza z niedużą siłą.
Można zastosować metodę rwejdzie, nie wejdzier1; kiedy to grubsze o 0,01-0,02 mm listki wejdą w szczelinę ale bardzo ciasno i wymagać będą dość dużej siły do przesunięcia a listki grubsze o 0,03-0,04 już nie wejdą.
Jeśli zawór wymaga regulacji należy odkręcić śrubę kontrująco-regulacyjną, włożyć listek szczelinomierza o odpowiedniej grubości pomiędzy stopkę zaworu a śrubę, pokręcić śrubą aż do uzyskania właściwego luzu.
Następnie utrzymując śrubę w tej pozycji dokręcić nakrętkę kontrującą.
Po dokręceniu sprawdzić jeszcze raz szczelinę i luz.
8.Następnie możemy przystąpić do ustawiania luzu na kolejnym cylindrze. Przekręcamy wał korbowy przeciwnie z ruchem wskazówek zegara o 120 stopni aż do zgrania znaku T3,4 ze znakiem na obudowie. Sprawdzamy luzy na czwartym cylindrze, tego wymagają  regulujemy luzy jak wyżej.
9.Obracamy wał korbowy o kolejne 120 stopni rprzeciwnie do wskazówek zegarar1; aż do momentu, gdy znak T5,6 pokryje się ze znakiem na obudowie i sprawdzamy czy zawory na cylindrze piątym wymagają regulacji.
10. Kręcimy kolejne 120 stopni gdy znak T1,2 pokryje się ze znakiem na obudowie; tym razem możemy sprawdzać i regulować luzy na cylindrze drugim.
11. Kolejne przekręcenie wału korbowego rprzeciwnie do wskazówek zegara o 120 stopni i ustawienie znaku T3,4 w pozycji naprzeciw znaku na obudowie daje nam możliwość sprawdzenia i regulacji luzów zaworowych cylindra trzeciego.
12.Kręcimy wałem o kolejne 120 stopni i gdy znak T5,6 pokryje się ze znakiem na obudowie możemy sprawdzać i regulować wg metody opisanej wyżej luzy zaworowe na cylindrze szóstym.
13.Gdy wszystkie zawory są sprawdzone a luzy wyregulowane oraz nakrętki kontrujące są dobrze zaciśnięte przystępujemy do rubraniar1; naszego motocykla.
14.Zakładamy pokrywę synchronizacji faz rozrządu 3 śruby 5mm.
15.Wycieramy uszczelki pokryw zaworowych ze śladów oleju, zwracając uwagę na dokładne usunięcie resztek i zabrudzeń uniemożliwiających dobre uszczelnienie.
16.Przykręcamy pokrywy zaworów  2x sześć śrub 6mm wraz z oringami; mocujemy pokrywy końcówek wałków rozrządu- 2x 2 śruby 5mm każda; wciskamy gumowe zaślepki w łby śrub ampulowych mocujących pokrywy;
17.Odpalamy silnik, sprawdzamy ewentualne wycieki oleju.

Uwaga! Nie dokręcaj śrub mocujących pokrywy na siłę, pamiętaj, że wkręcasz je w aluminium i łatwo możesz zerwać gwint. Najlepiej stosuj zalecane przez producenta momenty do dokręcania każdej śruby. Jeśli nie masz klucza dynamometrycznego, trzymaj palce blisko główki klucza podczas dokręcania, w ten sposób będziesz miał większą kontrolę nad momentem obrotowym zastosowanym do dokręcania śruby.

By Valkman #21220